Räddningstjänsten tvingas banta

I den föreslagna budgeten för de närmsta åren saknas 24 miljoner kronor. Ett 50-tal brandmän kan förlora jobbet.

Olika alternativ skissas nu på för att få ihop den betydligt snävare budgeten för räddningstjänsten i Storgöteborg.

I ramarna för de närmsta två åren fattas 24 miljoner kronor och det kan t ex handla om att ta bort ett 50-tal tjänster på flera av räddningstjänstens stationer i Storgöteborg.

På brandmännens fack Kommunalarbetareförbundet tänker man inte acceptera några besparingar. Det skulle enligt facket, äventyra de uppgifter som man enligt lag är skyldig att utföra och beredskapen skulle blir sämre inför större katastrofer som den vid Backaplan eller Göteborgskravallerna.

Politikerna i räddningsnämnden fattar det formella beslutet om räddningstjänstens ekonomi den 7 juni.