Sjukhusbibliotek läggs ned

Styrelsen för Sahlgrenska universitetsjukhuset beslutade igår att stänga de sju sjukhusbiblioteken i Göteborg.

Stängningen av bibilioteken är en del i ett bespringsbeslut - genom stängningen sparas tio miljoner kronor.

SU-styrelsen gav sjukhusets direktör i uppdrag att utreda andra former av kulturellt stöd till framför allt barn och patienter med långa vårdtider .