Göteborgsforskare ska med EU-bidrag ta fram fetmamedecin

Sahlgrenska Akademins fetmaforskning har nyligen fått trettio miljoner kronor från EU.

Huvudsyftet är att ta fram läkemedel mot fetma.

Det är nästan en tredjedel av det sammanlagda EU-anslaget till svensk fetma forskning .

Forskarna i Göteborg kommer att försöka identifiera gener som framkallar sjuklig fetma, studera hur kroppens egna hormoner reglerar aptiten och kroppsvikten samt undersöka sambandet mellan immunförsvaret och fetma.