Arbetsplatsbesöken minskar i Göteborg

Arbetsmiljön i Göteborg riskerar att försämras. Det efter att Arbetsmiljöverket under de senaste åren tvingats minskat antalet arbetsplatsbesök i Göteborg med cirka 25 procent. Orsaken är nedskärningar i budget.

– Långsiktigt innebär det att våra möjligheter att påverka arbetsgivarna att jobba med arbetsmiljö minskar och konsekvenserna blir att en minskad kontroll leder till en sämre arbetsmiljöstandard, säger Roger Simu.

För fyra år sedan beslutade regeringen att minska Arbetsmiljöverkets budget med cirka 160 miljoner kronor. Konsekvensen blev att 30 procent av inspektörerna fick sluta. Nu, fyra år efter beslutet, visar det sig att Arbetsmiljöverket måste hoppa över var fjärde inspektion, på grund av bristen av personal.

För att komma åt problemet har man valt att försöka effektivisera inspektionerna. Och helt enkelt göra dom enklare.

– Det som vi har fått göra är att effektivisera arbetet för att på så sätt kunna göra fler besök.

Men innebär det att kontrollerna inte blir lika grundliga?

– Ja precis. Men vi försöker hålla kvar kvalitén, säger Roger Simu.

Samir Bezzazi
samir.bezzazi@sr.se