Lämna dina namnförslag på gatorna vid Synvillan

Synvillegatan? Eterstigen? Göteborgs gatunamnsberedning vill ha in namnförslag på gatorna i det blivande bostadsområdet vid gamla radio- och tv-huset på Delsjövägen i Göteborg.

Nu har byggplanerna över gamla radio- och tvhuset Synvillan kommit så långt att det är dags att namnge de gator som ska dras i det nya bostadsområdet.

Göteborgs gatunamnsberedning sitter i dagarna och sliter med frågan. De föreslagna namnen på gatorna ska ha anknytning till den radio- och tv-verksamhet som bedrevs där i 40 år och gatunamnsberedningen är nu intresserade av att höra göteborgarnas namnförslag.

Det kan handla om enskilda radio- och tv-profiler som Nils Dahlbeck eller Sonya Hedenbratt, eller namn som bär den vanliga göteborgska snarfyndigheten som Synvillegatan eller något liknande.

Den person som kan komma i fråga i ett gatunamn måste ha varit död i minst fem år. Totalt är det sju gator i det blivande bostadsområdet som ska namnges.