Bra men okritisk bevakning om svininfluensan

En studie från Göteborgs universitet visar att myndigheterna i stort sett är mycket nöjda med mediernas rapportering om svininfluensan i fjol.

I undersökningen har också cirka 1 800 medieanvändare intervjuats.

Samtidigt finner forskarna mycket lite av kritisk granskning i medierna av beslutet om massvaccinering.