Bättre metod lär barn läsa

Intensiv daglig träning för barn med läs- och skrivsvårigheter ger resultat. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

I studien fick drygt 50 nioåringar med läs- och skrivsvårigheter under tolv veckor daglig träning i att förstå den alfabetiska koden av pedagoger vid Göteborgs universitet.

Resultaten visar att de barn som deltog i träningsprogrammet klarade sig mycket bättre än de barn som fick den traditionella specialundervisning som skolan erbjöd.