Intensiven på Mölndal byggs om

Regionstyrelsen har beslutat att bevilja 18 miljoner kronor för ombyggnad av intensivvårdsavdelningen vid Mölndals sjukhus

Ombyggnaden beräknas vara klar nästa höst.

Pengarna beviljas som låneram för fastighetsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade även att bidra med hälften av den kommande hyreshöjningen.

Finansieringen sker inom regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar och investeringen ingår i investeringsplanen för 2010-2012.