Västsverige bäst på KOL-behandling

Västsverige placerar sig på en delad första plats när de nordiska ländernas KOL-vård som för första gången jämförs med varandra.

KOL är en kronisk lungsjukdom, som nästan bara drabbar rökare och en av de största folksjukdomarna, inte minst bland kvinnor.

Det är det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse som har gjort undersökningen.