Grönområden inte särskilt skyddade

Det finns inget ordentligt skydd för alla små parker och grönområden ute i Göteborgs olika stadsdelar. I princip kan en blomsteräng eller en lekyta genom ett klubbslag förvandlas till en asfalterad parkeringsplats.

Det räcker att den aktuella detaljplanens s.k.genomförandetid på 5-10 år löpt ut.

Mats Arnsmar, som är socialdemokratisk ordförande i Göteborgs byggnadsnämnd, säger till Västekot att det nuvarande skyddet för grön- och parkytorna ute i stadsdelarna är mycket lågt.

Han säger också att om man vill öka skyddet så får genomförandetiden i detaljplanen göras mycket längre.