Stopp för dubbdäck på vissa gator

Från och med idag förbjuds dubbdäck på Friggagatan och Odinsgatan i centrala Göteborg. Nästa års planeras förbud i ett större område runt bl a Vasastan, Annedal och Landala.

I Stockholm sägs inte dubbdäcksförbudet på Hornsgatan ha fört med sig önskade effekter på luftkvaliltén för att många struntat i förbudet.

Dubbdäck river upp små hälsovådliga partiklar ur asfalten. Partiklar, bullret och slitaget på vägarna är det kommunen vill minska.

Motormännen anser att dubbdäckförbudet hotar trafiksäkerheten.

Från och med idag, den 1 oktober får dubbdäck och vinterdäck användas om det är vinterväglag. Det gäller perioden fram till den 15 april och även under annan tid om det är vinterväglag. 

Den 1 december till den 31 mars är det krav på vinterdäck med minst 3 millimeters mönsterdjup vid vinterväglag.