Dåligt skydd av grönområden

Det finns inget ordentligt skydd för alla små parker och grönområden ute i Göteborgs olika stadsdelar. I princip kan en blomsteräng eller en lekyta genom ett klubbslag förvandlas till en asfalterad parkeringsplats.

Det räcker att den aktuella detaljplanens så kallade genomförandetid löpt ut.

Mats Arnsmar som är socialdemokratisk ordförande i Göteborgs byggnadsnämnd håller med om att det nuvarande skyddet för grön- och parkytorna ute i stadsdelarna är mycket lågt.

– Ja, har utförandetiden gått ut så är skyddet ganska lågt. Vi kan ju ändra utan någon egentlig förvarning.

Så då är skyddet mycket lågt?

– Ja, det måste man säga. Under den så kallade genomförandetiden på 10-15 år är det benhårt och efter den ligger detaljplanen kvar men den går ju att ändra.

Så när det står att ett grönområde är skyddat enligt 1958 års detaljplan - så kan det ha varit oskyddat sedan 1968?

– Ja, så kan man faktiskt sammanfatta det.

Den springande punkten här är alltså den så kallade genomförandetiden för detaljplanen. Den är ofta bara fem till tio år lång.

Därefter kan stadsplanerarna och politikerna gå in och ändra i detaljplanen efter behag.

Däremot så står det fortfarande i handlingarna nere på stadsbyggnadskontoret att grönytorna i din stadsdel är skyddade av exemepelvis 1958 års detaljplan.

Men få av oss har alltså koll på haken, den så kallade genomförandetiden.

När den löpt ut så gäller inte det gamla skyddet för lekytor och grönområden i bostadsområdena.

Detta regleras också i svensk lagstiftning i plan- och bygglagen.

– Så, är det. Vill man lägga ett totalt skydd på området så får man lägga en längre genomförandetid, säger Mats Arnsmar.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sr.se