ID för hemtjänstpersonal följs upp

Hur går det med de legitimationer som skulle införas för all hemtjänstpersonal i Göteborg? Det undrar kommunstyrelsen efter rapporter om stölder under sommaren och uppgifter om att personal saknar ID-handlingar.

1998 beslutade kommunfullmäktige att fotolegitimationer skulle införas för all personal i hemtjänst och hemsjukvård.

Nu ska stadskansliet , efter påtryckningar från den borgerliga oppositionen, ta reda på hur det gått.