Regionen stryker barns skulder

Västra Götalandsregionen skriver av alla fordringar som regionen har på minderåriga. Det har regionstyrelsen beslutat. Totalt handlar det om skulder på tre och en halv miljon kronor som personer under 18 år dragit på sig främst på grund av avgifter för missade vårdbesök.

– Det är för att skulden formellt ska tas bort ur alla register. Så att den inte ligger kvar och kan krävas på. Vi tycker inte det är rimligt att skuldsätta barn som var underårigt när det gick under behandling, säger Lars Hillerström på regionkansliets ekonomiavdelning

När en person under 18 år missar till exempel en tandläkartid, så utfaller en straffavgift på 100 kronor. Tidigare har Västra Götalandsregionen adresserat fakturorna på de här straffavgifterna till barnen själva eller till målsman för barnen.

Eftersom det handlar om unga personer och små belopp har regionen aldrig låtit kraven gå till indrivning. Men skulderna har tills nu ändå legat kvar i registren - summan för de skulderna uppgår idag till tre och en halv miljoner kronor hos regionen.

Men en ny lag som trädde i kraft den 1 juni i år innebär att fordringar på barn numera ska krävas ut av barnens föräldrar - från och med i somras kan alltså minderåriga inte bli skuldsatta hos regionen. Därför har nu regionstyrelsen också beslutat att alla gamla skulder som personer under 18 år har dragit på sig ska skrivas av.

Att fakturorna för straffavgifter i fortsättningen kommer att adresseras till barnens föräldrar gör också att regionen får större möjligheter att faktiskt driva in pengarna säger Lars Hillerström.

– Ja, men de kan i extrema situationer gå vidare till utmätningar av Kroonofogden av skulden