"Provrörsbefruktning lönsamt för samhället"

Provrörsbefruktning är lönsamt för samhället. Det menar barnmorskan Maria Granberg i en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet.

Sedan 1990-talet har antalet provrörsbefruktningar ökat dramatiskt. Samtidigt pågår en debatt om dessa ska betalas av landstingen.

I avhandlingen jämförs flera olika behandlingsalternativ för ofrivillig barnlöshet. Kostnaden för ett provrörsbarn är 200 000 kronor och enligt Maria Granberg är det samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på detta, eftersom en genomsnittlig svensk under sin livstid bidrar med 16 miljoner kronor till Sveriges BNP, bruttonationalprodukt.