Planer på högt hotell på Järntorget

Folkets Husföreningen i Göteborg vill bygga ett 23 våningar högt hotell, i direkt anknytning till Folkets Hus på Järntorget. Hotellskrapan är tänkt att bli en del i den kommande nydaningen av området norr om Långgatorna och Masthugget.

– När det här området utvecklas så vill vi gärna delta i utvecklingsarbetet.

Ett hotell i direkt anslutning till Folkets Hus skulle göra om förutsättningarna från den nuvarande konferensanläggningen till något betydligt vassare, menar Folkets Huschefen Lennart Lundgren.

Det 23 våningar höga hotellet vid Järntorget ska ge plats för cirka 200 rum samt en del för konferens och olika publika utrymmen. Om allt går i lås så ska hotellet byggas på baksidan av nuvarande Folkets Hus där det idag ligger en parkeringsplats.

Enligt preliminära undersökningar som gjorts på platsen är grundförhållandena goda just där eftersom det finns en stabil bergklack under Folkets Hustomten

Lennart Lundgren tycker inte det är konstigt att Folkets hus driver hotellnäring:

– Andra föreningar ute i landet som i Sundsvall, Borlänge och Stockholm har hotellanläggningar i anslutning till sina Folkets Hus.

Lennart Lundgren hoppas också att få tag på en bra samarbetspartner som kan vara med och driva hotellet.

Om fem år kan Folkets Hus vision om ett hotellbygge ha blivit verklighet.

Tommy Johansson
tommy.johansson@sr.se