Synskadade anmäler Västtrafik

Synskadades Riksförbund i Göteborg har anmält Västtrafik till Datainspektionen för orimlig registrering av färdtjänstresenärer.

Som Västekot tidigare berättade har SRF lämnat liknande anmälan även mot Färdtjänsten.

Och nu har Datainspektionen öppnat ett ärende och kommer att göra ett besök hos Göteborgs Färdtjänstförvaltning i slutet av oktober.