Kritik mot Askims stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden i Askim kritiseras av Socialstyrelsen sedan man inte levt upp till lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS.

En privatperson anmälde nämnden till socialstyrelsen sedan hennes son inte fick det stöd hon tyckte han hade rätt till.

Socialstyrelsen har konstaterat i sin utredning att Askims stadsdelsnämnd inte fört några journalanteckningar, inte handlagt ansökan om LSS på ett rättsäkert sätt och säkerställt att man gett rätt stöd. Och därför kritiseras Askims stadsdelsnämnd.