Kommunen styr över strandskyddet

Den 1 november flyttas makten över strandskyddet i Göteborg från länsstyrelsen till byggnadsnämnden. Efter en lagändring är det nu kommunerna som kan bevilja dispenser och upphäva strandskydd om det är motiverat.

Länsstyrelsen ska kontrollera besluten.

Miljöpartiet ville att undantag från strandskyddet skulle prövas ända upp i kommunfullmäktige för att uppmärksammas mer, men kommunstyrelsen anser i ett beslut att det rimmar illa med kommunallagen och att det räcker med behandlingen i byggnadsnämnden.