Nya planer på biogasanläggning

Nu planeras en ny anläggning på Marieholm i Göteborg där utsorterat matavfall förbehandlas för att sen förädlas till biogas.

Renovas styrelse har beslutat att påbörja projekteringen för satsningen, som innebär att den regionala avfallsplanens mål att sortera ut hälften av allt matavfall för biologisk behandling kan nås inom mindre än tio år.

Det här är en investering på cirka 50 miljoner kronor. Beslutet är ett första steg i Renovas biogassatsning.

Anläggningen väntas stå klar under andra halvåret nästa år.

2020 är det tänkt att 32 000 ton matavfall ska soprteras ut vilket är drygt dubbelt så mycket som sorterades ut under 2009.