Bästa p-platsen med västtrafikkortet

I morgon startar försöket "Pendelparkering med Västtrafikkort". Syftet är att reservera de bästa parkeringsplatserna vid parkeringen till Torslandas kollektivtrafikresenärer.

Försöket genomförs på parkeringen Gamla flygplatsvägen-Pilotvägen och 35 platser ingår.

Parkeringen är gratis om man har ett Västtrafikkort med områdesladdning där Torslanda ingår.

Slår försöket väl ut kan Västtrafik tänka sig att reservera parkeringsplatser på andra pendelparkeringar i regionen till sina resenärer.