Usel bokföring hos Hassela

Vårdbolaget Hasselas faktureringsrutiner har varit så bristfällig att det inte går inte att se ifall bolaget har skickat bluffakturor till Göteborgs kommun.

Det visar den revisionsrapport som beställts sedan det tidigare i år riktades misstankar mot företaget.

Det var i somras som före detta anställda på Hassela gick ut i tv4 nyheterna Göteborg och berättade att företaget medvetet fakturerat för fler timmar än avtalat. Hassela, som har ett miljonkontrakt med kommunen för att ge så kallat boendestöd, fick då sitt avtal fryst i väntan på utredning.

Nu har Västekot tagit del av den revisionsrapport som tittat närmare på företagets sätt att fakturera. Och den visar på flera brister:

Hassela har inte haft några rutiner alls när det gäller att fakturera till kommunen. En hög personalomsättning har gjort att bara ett fåtal vet hur man faktiskt gör. Konsekvensen av detta har blivit att det är svårt att se ifall företaget faktiskt tagit betalt för arbete som de inte utfört. Eftersom det inte finns så mycket material att granska.

Men det lilla man kan se visar att företaget har fakturerat för fler timmar än man arbetat - men också för färre antal timmar. Slutsatsen i rapporten är således att det inte går att bevisa att företaget systematiskt tagit betalt för tjänster man inte utfört.

Det finns även brister i själva arbetsutövningen. Till exempel följer man inte upp arbetet med en klient utifrån en arbetsplan och det finns inga skriftliga rutiner över hur företaget kvalitetsäkrar sitt arbete. Två saker som måste finnas enligt avtalet med kommunen.

Västekot har kontaktat Göteborgs upphandlingbolag och Hassela för en kommentar men båda tycker att det är för tidigt för att uttala sig.