Carina Liljesand lämnar KD

Kristdemokratiska kommunalrådet Carina Liljesand lämnar Göteborgs kommunstyrelse vid årsskiftet och också sitt parti, kristdemokraterna.

Hon säger att hon inte ställer upp för omval och att hon tolkar KD:s dåliga valresultat som att det är dags för någon annan att ta över.

– Jag tycker det är viktigt att andra personer tar över som kanske har en annan kraft, annan syn och annan ledning. Då tycker jag vi kommit till ett vägskäloch jag kan säga att jag går at ett annat håll och då går jag hem till min familj, säger Carina Liljesand.

Ska du fortsätta med politik någon annanstans?

– Det vet man aldrig, men just nu så känns inte som min högsta proiritet, säger Liljesand.

Men då blir det i så fall inom ett annat parti än kristdemokraterna?

– I sådan fall skulle det vara så ja, säger Carina Liljesand.

KD har tappat tre av fem mandat i fullmäktige och kan inte av egen kraft ta plats i kommunstyrelsen.

Carina Liljesand har varit kommunalråd sedan 2002.