Elever kartlägger sin ljudmiljö

Ljudnivån i svenska klassrum är ofta så hög att elevernas inlärningsförmåga påverkas negativt. Det menar personer bakom Forskarfredag, en vetenskapsfestival för unga, som därför ska mäta akustiken i klassrum med hjälp av skolungdomar.

– Det är inte så bra, men man kan klara det ibland om man koncentrerar sig bra på lektionerna. Det brukar vara svårt men jag kollar i min bok och läser ändå, säger Amar Mohcin.

– Jag koncentrerar mig bara på vad jag gör. Men det är många som inte lyssnar på lärarna. Det är ju inte så roligt på lektionerna, säger Ahmad Soueidan.

Akustikundersökningen, som görs i drygt 100 svenska klassrum, går ut på att eleverna lyssnar på olika ord som en förinspelad röst läser upp. I bakgrunden ligger ett dovt störande brus som höjs allteftersom. I klassrum med bra akustik hörs rösten tydligare än i rum med dålig akustik.

Är akustiken bra har eleverna lättare att ta till sig kunskap i klassrummet och även att komma ihåg den. För tidigare undersökningar har visat att minnet påverkas negativt om eleverna har svårt att koncentrera sig på lektionerna.

NO-läraren Kent Lindblad var den som tog initiativ till undersökningen på Bergsjöskolan.
– Dels tycker jag att det är roligt att eleverna får vara med. Det är ju en vetenskaplig undersökning, eleverna får vara med i ett forskningsprojekt. Det är roligt för mig också att se hur undersökningen fungerar här. Jag tror att rummet inte är optimalt på något sätt för det är ju hårda väggar med reflekterande ljud som kan störa, säger Kent Lindblad.

Marcus Léonarde
marcus.leonarde@sr.se