Risker med raffinaderijobb undersöks

Nu ska personer som jobbar inom raffinaderiindustrin få kartlagt hur utsatta för cancerframkallande ämnen de är. Två miljoner kronor har Gerd Sällström vid Göteborgs universitet fått i ett forskningsprojekt.

Projektet går ut på att kartlägga personalens exponering för två cancerframkallande ämnen, bensen och butadien. Det gäller Preem i Lysekil, Preem i Göteborg och Shell. Det är de tre stora raffinaderierna i Sverige.

– Det är en samverkan med företagshälsovården och går till så att arbetstagaren bär en mätare i andningszonen under ett arbetspass. Sen analyseras proverna i laboratorium.

Vad ska det leda till?
– Jag hoppas vi ska få ett bättre underlag hur exponeringen är inom industrin, och en metodik för hur man ska kunna följa det i framtiden.

Pengarna kommer från AFA Försäkring, som totalt delar ut 16 miljoner kronor för forskningsprojekt om kemiska ämnen i arbetslivet.

Zara Tellander
zara.tellander@sr.se