Kampanj för att få fler åka kollektivt

Under maj månad kommer Göteborgs trafikkontor och Västtrafik att inleda den största kampanjen hittills, för att förmå fler att åka kollektivt, ta cykeln eller promenera.

Hälften av alla hushåll i göteborgsområdet, c:a 150 000, kommer bli uppringda av Tidpunktens personal, och få frågor om hur man vill resa och få information om exempelvis tidtabeller och reseutbud.

Kampanjen kommer pågå under tre år och kostar 27 miljoner kronor, varav staten bidrar med närmare hälften.

Birger Wassenius, marknadschef på Västtrafik, räknar med att kampanjen ska göra att resandet ökar med 1,5 miljoner resor om året vilket innebär 10-15 miljoner kronor i ökade biljettintäkter.