I Göteborg deklarerar 19 procent elektroniskt

Idag, den 3 maj, är sista dagen för privatpersoner att lämna in sin deklaration.

Och arbetet med att gå från att deklarera på papper till att deklarera elektronisk via telefon, SMS eller internet pågår in i det sista.

Målet för skatteverket är att 20 procent av alla som deklarerar ska göra det elektroniskt - och i storstäderna är man på god väg att nå det målet, säger Ingrid Karlsson, skatteinformator i Göteborg.