Stora skillnader i inkomst i Göteborg

Skillnaderna i inkomster mellan stadsdelarna i Göteborg fortsätter att vara stora.

Det visar den senaste sammantsällningen av statistik från stadsdelsnämnderna.

I Älvsborg tjänar nästan var fjärde invånarne mer än 360 000 kronor om året. I Bergsjön är det en procent som når upp till den inkomsten.

Medelinkomsten i Göteborg var år 2001: 190 000 kronor. I Älvsborg snittade man 280 000 medan snittinkomsten i Bergsjön var 110 000 kronor.