Många pensionärer startar eget

Allt fler pensionärer startar eget i Västra Götaland.

Under årets första tio månader startades 3,7 procent av alla nya enskilda firmor i regionen av personer över 65 år, att jämföra med 1,3 procent under motsvarande period år 2000.

Andelen seniorer bland nyföretagarna är också högre i Västra Götaland än i landet som helhet.

Det visar statistik från Bolagsverket.