Sänkt straff för socialchef

Hovrätten för Västra Sverige sänkte idag straffet för en tidigare enhetschef vid en stadsdelsförvaltning i Göteborg.

Enhetschfen var dömd till två fall av tjänstefel eftersom han inte agerade så att en 24-årig missbrukare kom under vård i tid. Mannen, som aktivt hade sökt hjälp, dog av sitt missbruk 2004.

Hovrätten sänker bötesstraffet från 80 dagsböter till 50 eftersom det gått sex år sedan brotten skedde och att det dröjde 3,5 år innan han åtalades.