Trångt på musikskolor

Intresset för kulturskolan ökar i Göteborg, men inte alla får plats.

En uppföljning under hösten visar att 101 elever inte fått sina önskemål tillgodosedda, framför allt gäller det elever i Torslanda, Askim och Älvsborg. I Torslanda beror det delvis på att man haft som ambition att erbjuda också de yngsta eleverna plats, vilket alltså inte alltid lyckats.

De önskemål som inte uppfyllts har mest gällt undervisning i Gitarr, Bild/Form och Stråk.

Vid uppföljningen gick 6803 elever i kulturskolan, en ökning med 459 elever från året innan.