Västtrafik vill köpa fler regiontåg

Västtrafiks styrelsen har godkänt köp av ytterligare sex så kallade Reginatåg med totalt 1 600 sittplatser att sätta in när vägtullarnas införs 2013 och fler tros välja att åka kollektivt.

Nu behöver Västtrafik ett godkännande av Västra Götalansregionen.

Tidigare i december började 5 nya Reginatåg rulla inom det nya Västtågen.