Åtevinningsstationer kan svämma över i jul

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, befarar att det under julhelgerna kommer bli extra fullt på återvinningsstationerna.

Med alla förpackningar och julklappspapper väntas mängden bli tre gånger så stor som en vanlig helg. FTI uppmanar därför att man skall vänta med att slänga sitt skräp till efter helgerna. Trots att de satt in extra resurser. 

Julklappspappret, det skall du sortera som pappersförpackningar och skall alltså inte läggas i tidningsbehållarna. 

När det gäller paketsnören så ska de läggas i hushållssoporna eftersom de inte kan återvinnas.