AGNESBERG

Koptisk-ortodox kyrka stängd efter hot

Efter hot på internet riktat mot den koptiska ortodoxa kyrkan i Agnesberg kommer nu kyrkan att hållas stängd i upp till två veckor. Det är enligt polisen ett vagt hot, men Säpo är inkopplat, skriver Göteborgs-Posten på nätet.

På julaftonsmorgonen fick församlingens präst besök av polisen som meddelade att det förekommit "aktiviteter" riktade mot vissa kristna kyrkor i Europa. Prästen beslöt då att ställa in söndagens gudstjänst och hålla kyrkan stängd i upp till två veckor, bland annat för att polisen ska genomsöka kyrkan efter eventuella bomber.

Den koptiska kyrkan är det största kristna samfundet i Mellanöstern. Kopter är numera främst en benämning på de kristna i Egypten, där de utgör omkring tio procent av befolkningen.