Klart med kändis-gatnamn

Det är nu klart vilka TV och radiopersonligheter som föreslås få ge namn åt gatorna i Delsjön där gamla radio och Tv-huset låg.

Det blir 7 män och 4 kvinnor från den göteborgska tv och radiohistorien som får ge namn åt de nya gatorna vid Stora Torp där gamla TV- och radio huset låg.

Namnberedningen i Göteborg är klar med sitt förslag och ett kriterie för att en person ska få en gata uppkallad efter sig är att personen varit död i minst fem år.

De 4 kvinnor som får en gata i de nya bostadskvarteren strax intill Delsjöområdet är Sonya Hedenbratt, Barbro Hörberg, Viveca Sehldal och Märta Ternstedt.

De 7 männen är Myggan Ericson, Sten-Åke Cederhök Kent Andersson, Jan Johansson,

Nils Dahlbeck, Åke Falck och Steen Priwin och så får gamla Tv o radio huset också en egen gata uppkallad efter sig i Synvillans gata.

Nu blir det kulturnämnden som får ta det slutgiltiga beslutet om namnförslagen.