Rekordhöga priser på tomtmark

1:46 min

Priset för tomtmark i Västra Götaland har ökat med 240 procent de senaste tio åren. En rejäl ökning säger Bengt Hansson som är markandsanalytiker på Bostadskreditnämnden

–  Det är en mycket hög siffra, säger Bengt Hansson, marknadsanalytiker på Bostadskreditnämnden.

Priserna på tomter har skjutit i höjden rejält, en tomt som kostade 350 000 för 10 år sedan kostar idag en dryg miljon kronor.

Även om tomtpriserna ökar i hela landet så är det stora regionala skillnader. Störst är ökningen i Storstockholm och lägst i de fyra Norrlands länen, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Enligt Bengt Hansson så beror den kraftiga ökningen på den starka konjunkturen och dem låga räntorna, det ökar efterfrågan på bostäder och driver priserna för mark. Av den totala produktionskostnaden för småhus utgör markpriset en allt större del.

Småhusbranschen oroas över den kraftiga prisutvecklingen för tomtmark. Den håller tillbaka produktionen, när vi egentligen skulle behöva bygga fler hus för att minska risken för en bostadsbubbla, menar Mikael Olsson ordförande i trähussektionen av branschorganisationen Trä och möbelföretagen, TMF.

- Det är allvarligt, ska vi ha en sådan här prisutveckling så är det inte till gagn för oss och våra branschkollegor. Vi vill ha igång en dialog med  politiker på riks- och lokalplan för att fort komma igång med byggnation och framtagande av bostadsmark för att hålla ner prisbilden. säger han.

Mikael Olsson får medhåll av Bengt Hansson på Bostadskreditnämnden. En ökad tillgång på tomtmark, skulle pressa priserna.

–  Kommunerna borde fundera på att hitta alternativa markområden som inte är så dyra att bygga på.

Så fler tomter till salu skulle pressa priserna?

– Ja det skulle ta ner priserna, säger Bengt Hansson

Dan Segerson
dan.segerson@sr.se