15 maj allt mer trolig valdag

Allt mer talar nu för att det blir den 15 maj som blir valdagen i regionvalet.

Länsstyrelsen sa i dag ja till valmyndighetens förslag efter att ha hämtat in synpunkter från valnämnderna i länets kommuner.

Länsstyrelsen konstaterar att omvalet ligger inom rimlig tid mot bakgrund av det arbete med förberedelser som krävs för såväl kommunernas valnämnder som Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen sa i dag ja till valmyndighetens förslag efter att ha hämtat in synpunkter från valnämnderna i länets kommuner.

Länsstyrelsen konstaterar att omvalet ligger inom rimlig tid mot bakgrund av det arbete med förberedelser som krävs för såväl kommunernas valnämnder som Länsstyrelsen.