Får själv söka svar på radonmätning

Hundratals hyresgäster hos Familjebostäder i Göteborg kan få vänta i flera år innan de får reda på att deras lägenheter har förhöjda halter av radon.

Enligt Strålskyddsmyndigheten dör 500 svenskar per år i lungcancer p.g.a förhöjda halter av radongas i sina hem.

Det var först vid ombyggnadsarbeten på Spetsbergsgatan i Majorna som tre hyresgäster där blev uppmärksammade på att de hade förhöjda radonvärden.

---Vi har valt att vara öppna för frågor. När vi gjort en mätning så får alla en information om vart de ska vända sig för att få information om sitt radonvärde. Det säger Familjebostäders utvecklingschef Elisabeth Jansson Forsberg.

Så det enda sättet att få information om förhöjda radonvärden är alltså att ringa till Familjebostäder ?

---Vi tar själva inget aktivt initiativ till att gå ut och informera säger  Elisabeth Jansson Forsberg.

Ann Charlotte Gustavsson som bor på Spetsbergsgatan har ett radonvärde på 290 becquerel per kubikmeter luft i sin lägenhet.

Detta ska jämföras med riktvärdet i Sverige som ligger på max 200 becquerel/m3.

Ann Charlottes lägenhet radonmättes för över två år sedan men först nu i veckan fick hon reda på det förhöjda radonvärdet.

---Vad kan man göra som vanlig hyresgäst, frågar hon sig. Det är ju hyresvärden som har ansvaret. Skulle det nu visa sig att halterna är cancerogena, då får dem ju ta sitt ansvar för detta.

Att Ann Charlotte Gustavsson fått vänta i över två år innan beskedet om förhöjda radonvärden kom, tycker hon är slappt.

---Men så är det, konstaterar hon något uppgivet.

Mia Wheeler som är miljösamordnare på Familjebostäder säger att det nu finns 190 lägenheter kvar i Familjebostäders bestånd där radonhalten överstiger 200 bq/m3.

På frågan om dessa 190 hyresgäster nu kommer att informeras om sina förhöjda radonhalter så säger Mia Wheeler att det inte kommer att ske i dagsläget.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sr.se