Friskolor hotas av nedläggning

1:13 min

Skolinspektion riktar skarp kritik mot utbildningsföretaget Moveits fyra gymnasieskolor i Göteborg och Kungsbacka. Nu riskerar de fyra friskolorna nedläggning. Skolornas rektor och håller till viss del med om kritiken.

Skolinspektion anser bland annat att ingen av skolorna kan "garantera elevernas rätt till en fullständig gymnasieutbildning."

– Vi har haft en turbulent verksamhet för att vi måste skära ner. Vi hade ett tapp på 90 elever och förlorar därmed 6,3 miljoner på ett läsår, säger Leif Sundqvist, rektor för Moveits gymnasieskolor i Långedrag, Torslanda. Gamlestan och Kungsbacka, som hotas av nedläggning.

Enligt skolinspektion har du allvarligt brustit som rektor - hur kommenterar du det?

– Jag har inte riktigt hunnit med. Jag är ledsen för att det har blivit så, och vill få en ändring på det

Kritiken från Skolinspektionen är likartad mot alla fyra skolorna. Bland annat handlar det om att eleverna inte fått tillräcklig undervisningstid och att det saknas betygsunderlag. Nu måste bristerna åtgärdas om inte skolorna ska förlora sina bidrag.

– De måste visa för Skolinpsketionn att de garantera elevernas undervisningstid, att man har en ekonomi som gör att man kan spendera de resurser som behövs för ordentliga och lärarledda lektioner och att man har ett fast tag om skolans styrning och ledning, säger Skolinspektionens Carina Abréu med anledning av att Moveits gymnasieskolor i Långedrag, Torslanda. Gamlestan och Kungsbacka kan tvingas lägga ned.

Filip Kruse
filip.kruse@sr.se