Grundstötningen i Norge

Godafoss läcker fortfarande olja

Det isländska lastfartyget Godafoss, som gick på grund på norskt vatten norr om Strömstad i torsdags natt, läcker fortfarande olja.

– Vi har haft vårt flyg uppe och de kunde lokalisera en två kilometer lång strimma från haveristen i dag, säger vakthavande befäl på Kustbevakningen.

Kustbevakningen kommer under dagen försöka att ta upp oljan. Under natten har blåst och snö ställt till med problem vid saneringsarbetet.

– Positivt med blåsten är att isen bryts upp, men negativt är att det gör det svårt att se oljan i vågorna.

Under dagen kommer också den svenska och den norska kustbevakningen diskutera om de ska bärga Godafoss i morgon eller inte.