Skarp kritik aav ambulanssjukvården

1:39 min

Ambulanssjukvården i Göteborg är för dålig på riskanalyser. Det menar socialstyrelsen som riktar allvarlig kritik för att man inte åtgärdat brister och risker för patienterna.

– Vi har fått in ett par ärenden, ett par anmälningar där man ifrågasatte att det tog lång tid innan ambulansen kom. Utifrån den granskning som gjordes framkom det att det fanns oklarheter i hur man fångar upp sådana händelser och hur man hanterar avvikelserna, säger Maria Carlund, inspektör på Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsen har den ökade belastningen på ambulanssjukvården lett till att det oftare saknas ambulanser när någon ringer 112. Det var mot bakgrund av två fördröjda ambulanstransporter 2009 som socialstyrelsen inledde en granskning av ambulansverksamheten i Göteborg.

Enligt granskningen är ansvarsfördelningen mellan Sahlgrenska sjukhusets amubulansvård, SOS alarm och Falck ambulans oklar. Det saknas en helhetsbild och analyser över avvikelsehanteringen inom vårdkedjan. Detta gör att värdefulla erfarenheter från avvikelser går förlorade och att problemen förblir olösta, något som riskerar patientsäkerheten, säger hon.

– Det handlar mycket om att uppmärksamma brister och riskområden och sedan tillsammans ha en dialog. Dettta för att se vad som är gemensamt ansvar att åtgärda och vad som är ansvar för respektive verksamhet, säger Maria Carlund.

Vilka åtgärder vill nu Socialstyrelsen se att man gör?

– Framförallt så vill vi att de gör en övergripande riskanalys så att man börjar titta och fråga sig själv, var har vi det stora patientssäkerhetsriskerna i verksamheten. Att man aktivt ringar in riskområden och sen bestämmer sig för hur man vill angripa, åtgärda eller minimera riskerna, säger Maria Carlund.

Socialstyrelsen kräver nu att de berörda verksamheterna ska redovisa sina åtgärder för stärkt patientsäkerhet senast den 30 maj. Västekot har sökt ansvariga på Sahlgrenska men utan resultat.

daniel.breece@sr.se
Daniel Breece