Kommunledningen kan flytta in i rådhuset

1:30 min

Det blir med största sannolikhet Göteborgs kommunledning som flyttar in i rådhuset. Kommunstyrelsen och stadskansliet får rum med 100 arbetsplatser utan att rådhusets unika kulturvärden påverkas negativt.

Det säger kommunala fastighetsägaren HIGAB i en förstudie. 

– Ja, ett rådhus ska vara ett hus där rådet ska sitta, så de kan ju flytta dit, tycker Göran Axén, som står på Gustaf Adolfs torg.

Det mesta talar för att han blir sannspådd och kommunledningen flyttar in permanent i Rådhuset 2013.

– Det är den plats där man har stadens representation sedan urminnes tider. Redan på 1600-talet var det ett stadshus. Och det är möjligt att få bra lokaler för stadsledningen och inte minst ett öppet, inbjudande stadshus för besökare, säger Göran Sylvesten, som är VD i Higabgruppen.

Det går att få till 100 moderna arbetsplatser i Rådhuset, som är ett byggnadsminne. Men det kostar uppemot 120 miljoner kronor.

– Ja, om man jämför det med att bygga ett nytt hus av den här kvalitén, så får man säga att det är ungefär halva kostnaden, så det är väl använda pengar, säger Göran Sylvesten.

Men många har tyckt att det också är viktigt med någon öppen verksamhet.

– Jag tycker man ska kunna ha nån form av utställningslokal, eftersom det ligger så centralt, säger Jan-Olof Fjellberg på torget utanför Rådhuset.

I förstudien nämns utställningshall och medborgarkontor, säger projektledare Charlotte Stening.

– Vi har tänkt till om hur man får besök och visningar i huset medan man har verksamhet, säger hon.