Elchocksbehandling ses över

1:40 min

Det behövs bättre kunskap om hur elbehandling mot depression, det som tidigare kallats elchocksbehandling, tillämpas i Sverige.

Det tycker socialstyrelsen, som nu ska granska rutinerna bland annat på två verksamheter i Göteborg.

Överläkare Kurt Widepalm på Sahlgrenskas psykiatriska klinik, som jobbat med elbehandling i fyrtio år, tror att granskningen kommer att göra nytta

– Det är väl utmärkt att den blir av, så att man får inventera hur det går till och se om antalet behandlingar är exceptionellt många någonstans.

Förra året gjorde Socialstyrelsen en översyn av elbehandling i landet. Den visade att både behandlingsrutiner och antal utförda behandlingar skilde sig åt i olika delar av landet. Nu ska man titta närmare på sju olika verksamheter, bland annat Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. Mårten Gerle är sakkunnig i psykiatri på Socialstyrelsen.

– Vi vill veta hur det är ute på de psykiatriska klinikerna. Vilken personal som utför behandlingarna och vilka rutiner man har för att notera biverkningar i form av minnesproblem.

Elbehandling går i korthet till så att man söver patienten, och sedan med hjälp av elektricitet framkallar ett kort kontrollerat epilepsianfall i hjärnan. Anfallet (stimulerar produktionen av signalsubstanser som ) har en antidepressiv effekt. Metoden är omdiskuterad, bland annat eftersom en vanlig biverkning är minnesstörningar. En av de patienter som just nu elbehandlas för depression på Sahlgrenska sjukhuset är Anna. Hon tycker inte att behandlingen är något att vara rädd för.

– Själva behandlingen är ytterst skonsam, smärtfri och man blir klar med en omgång behandlingar på ett par veckor.

Hon tycker att behandlingen gör stor skillnad.

– Det är som att jämföra mellan att vara hungrig och mätt. Ett leende eller ett ord från någon får ett annat värde än det har haft tidigare.

Jonas Hägglund
jonas.hagglund@sr.se