Västsvenskar dåliga fruktätare

Ett halvt kilo frukt och grönt bör varje vuxen äta varje dag men i Västra Götaland är det bara nio procent som kommer upp i de mängderna.

Män är ännu sämre än kvinnor på att äta rätt. Det här visar en ny sammanställning som Statens folkhälsoinstitut tagit fram i samband med den pågående nationella kampanjen Ett friskare Sverige om kost och motion.

Goda kostvanor minskar bland annat risken för hjärt-och kärlsjukdomar, högt blodtryck och typ två-diabetes. Livsmedelsverkets rekommendationer motsvarar tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.