Sjöberg vill höja straffen

Den förre höjdhoppsvärldsmästaren Patrik Sjöberg föreslog bland annat höjda straff och förlängd preskriptionstid för sexualbrott mot barn när han i dag talade inför riksdagsledamöter och Barnombudsmannen.

Patrik Sjöberg var inbjuden av Europarådets svenska delegation för att prata om sina egna erfarenheter av de övergrepp hans tränare utsatte honom för och som han skrivit om i en bok.

47 länder deltar i Europarådets pågående kampanj för att stoppa sexuellt våld mot barn kallad "One in five".