Kommunen stöder vindkraftverk

Idag försvarar Göteborgs kommunledning i fullmäktigesammanträdet planerna på en vindkraftpark mellan Brännö och Hönö.

Kristdemokraten Marianne Bergman har i en interpellation oroat sig för "störande intrång i det kustnära fritidslivet" och efterlyst en annan lokalisering.

I svaret från miljökommunalrådet Kia Andreasson sägs att också Göteborg måste ta ansvar för att förhindra en klimatkris med stigande havsnivå, som enligt henne äventyrar "inte bara friluftslivet, utan möjligheterna att överhuvudtaget bo kvar i våra kustområden".

Mycket talar för att hamninloppet är bästa platsen för en vindkraftpark, säger Kia Andreasson (MP), då "avståndet till boende är långt och vindförhållanden goda".

Göteborg Energi har provborrat för att undersöka möjligheterna, men har inte tillstånd att bygga vindkraftparken än. En namninsamling pågår med protester mot planerna.