Extra föräldraledighet för jämställda par

1:32 min

Anställda vid stadsdelen Örgryte - Härlanda som delat föräldraledigheten någorlunda lika kan få en extra vecka ledigt med sitt barn med full betalning.

Politikerna vill främja jämställdheten och ger föräldraledighetsveckan till det par som kan visa att de tagit ut minst en tredjedel var av dagarna under barnets första 18 månader.

Det här verkar stadsdelen vara ensam om i Göteborg.

– Vi som arbetsgivare i Örgryte-Härlanda tycker att det är viktigt att våra anställda tar sitt föräldraansvar tillsammans, säger stadsdelsnämndens ordförande Daniel Bernmar (V) och fortsätter:

– Vi vet idag från forskningen att vi är jämställda fram till dess att vi får barn. Men från det att man får barn så börjar kvinnor att utföra en allt större del av det obetalda arbetet. Om det inte blir en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten så fortsätter kvinnorna ta det ansvaret även långt efter det att barnen flyttat hemifrån.

– Vi vill att våra anställda ska känna att vi stödjer dem i deras möjdlighet att bli mer jämställda även efter det att de blivit föräldrar.

Fortfarande tar svenska män bara ut cirka 20 procent av dagarna i föräldraförsäkringen.

Och även om de anställda i Örgryte före sammanslagningen haft en liknande förmånsvecka i över 10 år så har bara 5-10 personer årligen utnyttjat den. Nu avsätts 150 000 kronor om året till förmånen.

Men får en enskild stadsdelnämnd verkligen bestämma om föräldraledighet på det här sättet?

– Vi har en möjlighet att inom stadsdelen göra ett avsteg från hela - staden -perspektivet och vi gör det när vi anser att det finns ett starkt behov eller en anledning att testa en ny modell, säger Daniel Bernmar (V)

Moderaterna och Folkpartiet röstade emot att den extra föräldraledighetsveckan skulle införas i den nya jämställdhetsplanen för den sammanslagna stadsdelen Örgryte-Härlanda.

De vill visserligen öka jämställdheten men tycker inte att föräldraledighet är en stadsdelsnämndsfråga och hänvisar till stadskansliets utredning om personalförmåner.

– Stadskansliet är i princip emot att nämnden fattar beslut i frågan då det pågår en utredning. Det skulle få konsekvenser för hela staden för alla andra stadsdelar bör åtnjuta samma förmåner, anser stadsdelens vice ordförande är folkpartisten Piotr Kiszkiel.

– Det här borde kommunstyrelsen fatta beslut om, anser han.

Epp Anderson
epp.anderson@sr.se