"Whistleblowers" får egen mottagning

1:27 min

Den pågående muthärvan i Göteborg leder nu till en mottagning för tips från kommunanställda. Whistleblowers som misstänker oegentligheter i Göteborgs stad ska kunna vända sig till en advokatbyrå, föreslår en projektgrupp i kommunen.

Advokatbyrån ska tillsammans med några kommunala tjänstemän bedöma vad som sedan ska polisanmälas, säger projektledare Ann-Christine Alkner-Dahl:

Den nya internkontrollen har tillkommit i svallvågorna efter de omfattande mututredningarna i kommunen. Kommunen har efter Uppdrag Gransknings avslöjanden om mutmisstankar fått in 500 tips, varav 50 har slussats vidare till polisen. 95 procent av tipsen har kommit från allmänheten.

Om politikerna godkänner whistleblowermottagningen, kommer den dra igång i augusti, men den är i första hand till för kommunanställda och förtroendevalda. De kommer att kunna göra anmälningar per mejl, telefon eller sms. Allmänheten och konsulter som kommunen anlitar ska helst framföra sina misstankar på andra sätt.

Ann-Christine Alkner-Dahl vill inte att mottagningen ska bli en kanal för skvaller utan för misstankar om allvarliga oegentligheter som begåtts av nyckelpersoner och personer i ledande ställning. Vem som nu ska avgöra det:

I nästa vecka, den 18 maj, tar Göteborgs kommunstyrelse upp frågan om hur man bättre ska hantera anmälningar från "Whistleblowers. 

Fotnot: Riksdagens konstitutionsutskott sa tidigare i vår att lagstiftningen ska ses över för att anonyma personer som lämnar uppgifter om oegentligheter till myndigheter ska få bättre skydd.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sr.se