TUFF får betala tillbaka bidrag

1:26 min

Ungdomsstyrelsen beslutade igår att Tuff, en förening för unga muslimer i Göteborg, måste betala tillbaka statliga bidrag som föreningen har fått för att bedriva ett projekt mot Islamofobi.

Som Västekot tidigare berättat har föreningen inom ramen för projektet bjudit in en kontroversiell muslimsk predikant, känd för antisemitiska och homofobiska uttalanden, att föreläsa på en konferens som förra månaden hölls i Göteborg.

Ungdomsstyrelsen har granskat projektet och beslutat att kräva tillbaka pengarna.

Fredrik Wikström är enhetschef på Ungdomsstyrelsen.

– Vi ser utifrån de handlingar som vi har tagit del av att det finns aktiviteter i konferensen som inte ligger i bidragets syfte.

Ungdomsstyrelsen har alltså funnit att konferensen med en islamistisk predikant med mycket kontroversiella åsikter om både judar och homosexuella inte uppfyller projektets syfte som är att öka förståelsen för islam och motverka islamofobin.

Men hur stor del av statsbidraget på 550 000 kronor som Tuff blir tvungen att betala tillbaka kommer att beslutas först senare i höst.

– Att man får betala tillbaka är klart. Det kan bli för hela konferensen, eller för delar av konferensen men det kan också bli för hela projektet, säger Fredrik Wikström.

Men varför dröjer det? Pågår det några diskussioner mellan er och Tuff?

– Nej, det pågår inga sådana diskussioner utan vi gör våra egna självständiga bedömningar. Och det vi kan se är att det finns aktiviteter i delar av den här konferensen som vi inte kommer att godkänna som en del av projektet. Men projektet måste slutföras och slutredovisas. Sedan ska vi göra en samlad bedömning om det blir hela bidraget eller delar av bidraget som ska betalas tillbaka. Men att bidrag kommer att betalas tillbaka är helt klart.