Döva firade rätten till teckenspråk

1:33 min

Igår för precis 30 år sedan godkände riksdagen teckenspråket som de dövas första språk istället för svenskan ,vilket gav helt andra möjligheter till kommunikation.

Igår för precis 30 år sedan godkände riksdagen teckenspråket som de dövas första språk istället för svenskan ,vilket gav helt andra möjligheter till kommunikation.

Det högtidlighölls på Gustaf Adolfs torg i Göteborg igår.

Det var många händer i luften när döva och hörselskadade talades vid och såg tolkning av musik och dikt.

--Teckenspråksförbud i Milano bestämt - sluta teckna och använd rösten... läser en kvinna.

--Man blev förr tvingad till talträning som döv och då var det svenska som var förstaspåk men idag lär sig döva svenska på ett helt annat sätt och har en helt annan relation till svenskan eftersom man använder teckenspåk i skolan och tillägnar sig undervisningen på ett helt annat sätt.

En tolk tolkar mina frågor till Jan Herbst från Göteborgs dövas förening och en annan av regionens cirka 80 teckentolkare Linda Malmberg ger oss svaret.

– Hörselskadade lär sig numer många fler tecken och tecknar mycket mer flytande än man gjorde tidigare.

Jan Herbst uppskattar att cirka 25 000 i Sverige kan teckenspråket varav knappt hälften är döva. Många anhöriga, vänner tolkar och andra som kommer i kkontakt med döva och hörselskadade lär sig det svåra språket.

Men teckenspåket är ingalunda internationellt. Det finns åtminstone 120 olika teckenspåk som vuxit fram olika i olika länder beroende på språken där.

De döva ser sig inte som handikappade utan vill ses som en språklig minoritet som fler borde känna till. Ändå är Han Herbst förvånad över hur ofta det händer att han i butiker träffar på personal som kan göra sig förstådda med teckenspråk.

Kan du tala med en döv spanjor?

– Ja, fast då tecknar man nog mer i verbform: äta, köra bil. Väldigt bildlika tecken. Då fungerar kommunikationen väldigt bra men att beskriva substantiv på ett annat språk blir ju genast mycket svårare, svarar Jan Herbst via Linda Malmberg.

När jag lämnar mitt visitkort är jag osäker på om Jan Herbst kan läsa eftersom jag läst att många döva hellre vill ha information på teckenspråk då de med svag svenska har svårt att tillgodogöra sig skriven information . Men då får jag svar på tal...

– Du är rolig du, det är klart att jag kan läsa, skrattar Jan Herbst.

Epp Anderson
epp.anderson@sr.se